Marinov

Васил Маринов

Уважаеми читатели, публикуваме интервю на агенция „Фокус“ със заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов по актуалния въпрос за поетапното закриване на служба СОД към МВР.

Фокус: Г-н Маринов, какво ще бъде бъдещето на сектор „Сигнално-охранителна дейност” (СОД)?
Васил Маринов: Един от приоритетите на ръководството на министерството е реформа в системата и едно от основните неща в същността на тази реформа е освобождаване от несвойствените дейности. Тази дейност на министерството в момента е несвойствена, тъй като е вид търговска дейност. Министерството на вътрешните работи е създадено не за да генерира търговска печалба, а да генерира сигурност. Това е мотивът, поради който се взе решение да бъде прекратена тази дейност, тъй като в момента се намираме в много сериозен конфликт на интереси. Съгласно действащите нормативни актове Министерството на вътрешните работи издава лицензите за охранителната дейност, а същевременно извършва такава дейност и това е нелоялна конкуренция. Може би подкрепа на правилността на стъпките, които сме предприели, е едно писмо, което получихме от Българската стопанска камара и от Асоциацията на фирмите, извършващи охранителна дейност с технически средства. Те приветстват решението в тази насока. Преди няколко години те са подали в Комисията за защита на конкуренцията сигнал за нелоялна конкуренция от страна на МВР и при проучването си самата комисия е направила запитване в редица страни-членки на ЕС. Констатацията е, че в нито една от запитаните държави законодателството не предвижда полицията да извършва охранителна дейност на договорна основа, подобна на тази, която се предлага от частните охранители. Единствено в Литва през 2006 г. е имало подобна практика, но след като е бил сезиран техният орган по конкуренция, променят решението и то отпада. Така че едно такова решение ще бъде в унисон с европейската практика.

Фокус: Какво се предвижда като реорганизация?
Васил Маринов: 
Като реорганизация на практика дейността ще се запази, но тя няма да е насочена към търсене на клиенти извън министерството. Самата дейност в исторически аспект е създадена някъде през 70-те години на миналия век и целта е била да се охраняват сградите, които са държавна собственост – магазини, кантори и така нататък. Тогава обаче единствено милицията е имала възможност да извършва охрана – частна охранителна дейност не е съществувала. След 1995-1996 г., когато се разрешава този вид дейност да се осъществява от частни фирми, на практика отпада необходимостта МВР да я извършва. Към момента около 460 сгради, които са на Министерството на вътрешните работи с отпаднала необходимост, се охраняват от физическа охрана от полицаи. Ако ние преустановим търговската дейност на СОД, можем да пренасочим техника и ресурси, както и част от колегите да поемат охраната на тези сгради. По този начин ще освободим ресурс от униформени полицаи, които ще можем да насочим към патрулно-постовата дейност там, където хората имат нужда от тях. На част от самите служители, които са в СОД, ще бъде дадена възможност да се пренасочат.

Фокус: Ще се съкращават ли служители след реорганизацията?
Васил Маринов: Нашата цел е да запазим максимално броя на служителите. По този повод министърът е издал заповед, с която е назначил работна група, която да прецени какви стъпки трябва да се предприемат и да докладва конкретен план с конкретни срокове по какъв начин да се освобождаваме от дейността и по какъв начин да бъдат запазени хората и да бъдат пренасочени. Ще бъде дадена възможност на всички служители, които имат желание и отговарят на образователния ценз, да кандидатстват за работа по някои от основните дейности на министерството. Целта ни е максимално да запазим служителите.

Фокус: Какви са финансовите резултати на сектора за миналата година?
Васил Маринов: Смисълът на дейността на Министерството на вътрешните работи не е да генерира финансова печалба, но въпреки всичко финансовите резултати не са впечатляващи. Приходите, които са били планирани, са някъде около 26 млн. лева, като за миналата година реално сключените договори са за около 25 млн. лева. Неизпълнението на планираните приходи е около 1 млн. лева. На тази сума е внесено ДДС в размер на близо 4 млн. лева – 3,8 млн. лева. Разходите на СОД за миналата година са някъде около 23 млн. лева, така че финансовите приходи от тази дейност не са значителни. Тази година за първите шест месеца приходите са по-малки от направените разходи.

Print Friendly, PDF & Email