StefanovaМинистерският съвет определи Ваня Стефанова за заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност“. Родена е на 26 септември 1973 г. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години е работила като следовател и прокурор. От 2008 г. е командирована в Софийска градска прокуратура като прокурор в Специализираното звено към ВКП за разследване на измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. От април 2010 г. е прокурор в СГП. Неколкократно е награждавана за високи професионални постижения. Ваня Стефанова бе един от наблюдаващите прокурори по делото на бюлетините, намерени в Костинброд. Именно тя в началото на юни обяви броя на иззетите от печатница „Мултипринт“ бюлетини.

Print Friendly, PDF & Email