ConferenceОт 9 до 11 октомври в София се провежда конференция-семинар на тема Мястото на отбранителната индустриално-технологична база на България  в новия Инвестиционен план на МО –очаквания, резултати и перспективи“.  Тя се организира от Асоциацията на Сухопътните войски на България и Сдружение „Българска отбранителна индустрия“, със съорганизатор Националния институт за стратегически изследвания (НИСИ).

Вчера конференцията бе официално открита във Военна академия „Г. С. Раковски“. В словото си при откриването Иван Жерков, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната отбеляза, че „Програмата за модернизация ще бъде обвързана с вече одобрения пакет от Цели за способности, които следва да бъдат реализирани в изпълнение на съюзническите ни задължения в краткосрочен план и в периода до 2028 година. По предварителни финансови разчети, реализирането на този пакет от цели възлиза на около 2 милиарда и 300 милиона лева, като натоварването по години варира, например, от 80 милиона за 2014 г. до близо 300 милиона лева през 2019 г.“.

Изказвания при откриването на форума направиха още председателят на Асоциацията на Сухопътните войски на България о. р. генерал-лейтенант Кирил Цветков, председателят на Националния институт за стратегически изследвания о. з. генерал-лейтенант Стоян Андреев, представители на Българската академия на науките и Българската стопанска камара. В първия ден бяха изнесени доклади по темите: „Инвестиционен план-програма на МО до 2020 г.и актуално състояние на приоритетните инвестиционни проекти, включени в него“ от Максим Алашки от Дирекция “Инвестиции в отбраната“-МО; “Възможности и перспективи за участие на българския отбранителен бизнес в модернизацията на Българската армия“ от Димитър Димитров,  СБОИ; Презентация: “Дигитализиран преден наблюдателен пост за артилерийско и  общовойсково разузнаване, управление и коригиране огъня на артилерийската “FOAR” от  д.т.н Владимир Спасов, управител на Силита –ЕООД; доклад: “Проблеми и решения за възстановяване и модернизация на въоръжението и техниката за наземни операции“. от  о.р генерал-майор Кольо Бъчваров – ННСОБ; доклад “Модернизация на 12 броя налични МиГ-29А от състава на ВВС до ниво 4++ изтребители и сертифицирането им като бойна ескадрила по стандартите на НАТО“ от  Стоян Николов финансов консултант на Uniglobe Capital Trust; доклад “Проблеми, подходи и рискове при изпълнение на програмите за възстановяване на боеспособността на Военноморските сили“ от о.р вицеадмирал Минко Кавалджиев – СВВМУ; доклад и дискусия: “Мястото на частните контрактори във военни операции – има ли взаимни ползи“ от Йоанна Пеева и Иво Траянов – изпълнителни директори на Haldane Systems –Великобритания.

Бяха презентирани фирмите “Шанострой“ ЕООД с “Нови технологии и решения за бързо строителство на бежански лагери и временни обекти за нуждите на армията“ и “Металтрейдинг“ ЕООД със  “Стратегия за съхраняване и развитие на остатъчния боен потенциал на Българската армия в интерес на народното стопанство“.

Конференцията продължава до четвъртък.

Print Friendly, PDF & Email