Снимка - "Севр бг"

Снимка – „Севр бг“

За момента, въпреки нуждата, не може да има договор за охрана на хълма Царевец, съобщава сайтът „Север БГ”. Това се дължи на факта, че възложител не може да бъде Община Велико Търново, тъй като хълмът е държавна собственост.

В момента РИМ-ВеликоТърново стопанисва хълма Царевец, а най-известната атракция на града, шоуто „Звук и светлина”,  е прехвърлено към туристическото дружество „Царевград Търнов”. Никополис Ад Иструм и хълмът Трапезица също са държавна собственост и Министерството на културата отговаря за тях. Започната е процедура по Закона за културното наследство, чрез която хълмът Царевец от държавна да стане собственост на Община Велико Търново. Все още няма отговор по въпроса от Министерски съвет.

Общината проявява желание да се сключи договор с охранителна фирма, която да пази една от най-големите културни и исторически ценности на България. За съжаление, на този етап, това не е възможно. В началото на август бяга откраднати 250 м. кабели, които захранват прожекторите от южната и западната страна на хълма Царевец. Това не само, че е струвало загуби, които са възстановени със средства на туристическото дружество, но и е създало неприятни проблеми с шоуто. Подобни кражби е имало и преди.

Print Friendly, PDF & Email