2014.03.13_Security Expo 2014В рамките на 21-вото издание на международното специализирано изложение за системи за сигурност и комуникации SECURITY EXPO 2014 в София, Телетек ЕООД представи интегрирани решения за успешно и устойчиво управление на сигурността. Системи, които вече намират приложение в Европа и в цял свят, осигуряващи физическа, материална и интелектуална безопастност.

Компанията участва във форума със своя презентация, която се проведе на 21-ви март, с начален час 13:00, в семинарна зала – зала 4 на изложението. Поканени бяха бизнес партньори, браншови специалисти от инженерингови дружества, охранителни фирми, официални лица и журналисти.

Телетек представи решения за сигурност на една от 3-те водещи в света компании – американската UTC Building & Industrial Systems, интегриращи отделни системи за безопастност (сигнално-охранителна, контрол на достъпа, пожароизвестяване, видеонаблюдение), подходящи за различни стопански обекти. На гостите на презентацията бяха демострирани новостите и подходите, които се прилагат във връзка с интеграцията и съвместимостта между физическа и IT сигурност.

Фирмата планира последващи специализирани обучения, на които курсистите ще получат знания относно интегрираните решения в системите за сигурност на UTC Building & Industrial Systems и след завършване ще са сертифицирани в работата си по проекти в областта. Тези обучения са предвидени в програмата на „Академия Телетек” – част от мисията на Телетек да предоставя възможност за повишаване професионалната квалификация на специалистите в бранша.

Центърът за професионално обучение на „Телетек Груп” АД е лицензиран от НАПОО с лицензия №200712510 и има правото да осъществява професионално и всякакъв вид краткосрочни обучения, с придобиване на степен на професионална квалификация.

Телетек ЕООД е българска търговска компания с дългогодишен успешен опит в продажбите на продукти на водещи производители за изграждане на вътрешни сградни електроинсталации, включващи информационни, алармени и енергийни системи.

Продуктовата гама е ориентирана към професионални клиенти – инженерингови, строителни, мониторинг фирми, обслужващи звена в корпоративни структури.

Компанията осъществява покритие на национално ниво посредством своите 5 офиса и изнесени складове в София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

Телетек ЕООД е част от Телетек Груп АД – български индустриален холдинг, който вижда своето призвание да създава и развива бизнес-възможности в областта на производството, дистрибуцията и инженеринга на електротехнически и електронни изделия и системи. Холдингът обединява дейностите на три основни компании: Телетек Електроникс АД; Телетек ЕООД; Силтек Инженеринг ЕООД.

За контакти и информация:

Мирослава Захариева – директор Маркетинг и Реклама „Телетек” ЕООД

Тел.: 02/969 47 74

E-mail: marketing@teletek.bg

Print Friendly, PDF & Email