artСРС-тата излизат окончателно от МВР и се създава специална агенция на подчинение на Министерския съвет – Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО). Това стана факт, след като депутатите приеха на второ четене промените в Закона за Специалните разузнавателни средства, предава Dnes.bg. Предвижда се още да се ограничат парите за СРС, както и да се възстанови Бюрото за контрол на СРС-та, което беше закрито преди няколко години от 41-вото НС.

Служителите на ДАТО ще могат да извършват наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред, както и да проследяват лица и обекти. Служителите ще имат право да извършват контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация, както и да извършват оперативно проучване на лица и обекти.

Новост в закона е и това, че който поръчва СРС-то, той ще го и плаща – тоест ако прокуратурата настоява за използване на СРС-та, обвинението ще ги плаща.

Бюрото за контрол на СРС-тата пък ще контролира процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, както и ще следи да се спазват правата на гражданите. Звеното ще внася ежегоден доклад в Народното събрание, с който ще отчита дейността си. Информацията от специализираните разузнавателни средства се декласифицира в съдебната и досъдебната фаза, решиха още днес депутатите с промените в закона.

Създаването на ДАТО беше широко прокламирано от мнозинството в 42-рия парламент като начин използването на СРС-та да се деполитизира, да се спре с „гоненето на вещици“.

Print Friendly, PDF & Email