Цветлин Йовчев

Цветлин Йовчев

Министър Цветлин Йовчев потвърди, че е разработен проект за нов Закон за националната сигурност, с който ще бъде създаден т.нар. разузнавателен борд, съобщава БНР. Предвижда се бордът да работи към Съвета по национална сигурност, а към него да има две звена.

Наистина има проект, разработен от работна група, създадена със заповед на министър-председателя. Този проект беше съгласуван и с професионалната общност, и с експерти. Предстои етап, в който ще мине допълнително на съгласуване“, каза министърът.
Към Съвета по сигурност са необходими още две звена. Едното е аналитично звено, което ще събира цялата информация и ще прави анализ на риска. Другото звено е като един ситуационнен център. Това е мястото, където при възникване на криза министър-председателят ще може да управлява кризите, с екип, който му е предложен или който той е избрал„, поясни Цветлин Йовчев.

Създаването на подобен борд е стара идея, която преди, по време на управлението на предишното правителство, беше приет от парламента само на първо четене, а идеите за създаване на „нов консултативен орган“ не бяха приети.

„Проектът за промени в сектор „Сигурност” е рамковият закон за защита на националната сигурност, в който се решават няколко основни въпроса. Първото, което е – по какъв начин да се дефинира в момента кои са елементите от системата за националната сигурност, да се дефинират техните правомощия, техните отговорности, да се дефинира механизмът, по който се осъществява взаимодействието и правомощията и отговорностите по отношение на управлението на системата. Така че това е един изключително необходим закон, който би могъл много да подпомогне управлението на отделните организации като система“, допълни в интервю пред БНР министър Йовчев.

Print Friendly, PDF & Email