MVR-ZПроектът за нов Закон за МВР беше обсъден с експерти в сферата на сигурността, представители на неправителствени организации и на научната общност.  Заместник-министрите на вътрешните работи Васил Маринов и Пламен Ангелов и директорът на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност комисар Николай Крушков представиха проекта за новия закон. Присъстваха експерти в сферата на сигурността, представители на неправителствени организации и на научната общност. Те подкрепиха идеята за нов закон и направиха конкретни коментари и бележки по някои от текстовете. Заместник-министър Маринов благодари за конструктивния дух и тон, в който протече обсъждането. Това е втората дискусия по проекта след срещата с шестте синдиката на служители в МВР, където също бяха направени предложения и коментари. Участниците в двете срещи ще предоставят писмените си становища, за да може проектът да бъде съобразен и с тях.
След това текстът ще бъде публикуван на сайта на министерството.

Print Friendly, PDF & Email