Депутатите приеха окончателно на второ четене нов закон за Европейската заповед за разследване който ще спомогне за по-лесното разследване на корупция, трафик на наркотици и организираната престъпност. Всички промени се въвеждат, съобразно европейска директива. Съвместно с България съвносители на предложението за приемането на новия закон са Испания, Австрия, Естония, Словения, Белгия и Швеция.

В случай че новата директива не бъде приета, тогава е възможно молбите за правна помощ от страна на България към държави от Европейския съюз да бъдат връщани обратно и да не бъдат изпълнявани.

Европейската заповед за разследване е акт, издаден от компетентен орган в съответната държава от ЕС, с която се отправя искане до компетентен орган в друга държава членка, за събиране на доказателства или предоставяне на такива, вече събрани, или за извършване на разследване, както и други процесуални действия.

Компетентните органи в България, които могат да издават такава заповед са:прокурор в досъдебното производство и съдията в съдебното производство. Тя ще се признава на територията на страната ни, ако се отнася за действия, които се определят като престъпления и по българското законодателство. Предвижда се тези заповеди за разследване да бъдат електронни, както и създаване на платформа за обмен на електронни доказателства между държавите членки. Максималният срок за събиране на исканите доказателства е 30 дни, а за разследване не повече от 90.

А ако тези изисквания не бъдат въведени, ЕК ще стартира процедура за нарушение срещу България за неизпълнение на действащи европейски правни норми.

Print Friendly, PDF & Email