охранителПравителството включи в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. новата национална програма – „Сигурност”, съобщава Inews. Програмата цели да намали безработицата и същевременно битовата престъпност по малките населени места. Чрез изпълнението й ще се осигури субсидирана заетост на 5000 безработни, регистрирани в бюрата по труда, за срок до осем месеца. По програмата ще се финансират трудовите възнаграждения на наетите в размер на 340 лв., както и дължимите осигурителни плащания за сметка на работодателя.

Програмата ще се изпълнява в партньорство с МВР чрез Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР, които съвместно с работодателите ще определят населените места, в които ще се осъществява заетостта. Те ще участват в подбора на кандидатите за работа, ще провеждат инструктаж на наетите във връзка с осъществяваната от тях дейност.

Print Friendly, PDF & Email