VlakПоредна жалба срещу обявена обществена поръчка за охрана постъпи в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Този път тя е срещу Решение № 49/27.09.2013 г. на ДП „НКЖИ“ за организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП „НКЖИ“ за срок от 3 (три) години. Жалбоподател е софийската фирма ЕТ „НИКЕ-АСЕН МИШКОВ“, а жалбата е подадена 21 октомври. Ние от Security.bg вече ви запознахме с предмета на тази поръчка. Основната цел на организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства, е да се осигури надежден пропускателен режим в обектите, стопанисвани от ДП „НКЖИ”, опазване на съхраняваното в тях имущество, техника и др. материални активи, опазване неприкосновеността и целостта на съоръженията и сградите, предотвратяване на кражби, грабежи и несанкционирани прониквания в тях. Обектите са разположени на територията на ЖПС София, ЖПС Враца, ЖПС Пловдив, ЖПС Горна Оряховица, ССТ София, ССТ Пловдив, РП „Енергосекция” София, РП “Енергосекция” Горна Оряховица, УДВГД София, УДВГД Горна Оряховица, УДВГД Пловдив. По жалбата няма искане за временни мерки. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие в тази поръчка е 11 ноември 2013 г.до 16:45 ч.

Print Friendly, PDF & Email