MOОбществените поръчки за охрана се очертават като едни от най-проблемните напоследък. В портала SECURITY.BG вече ви информирахме за отменените от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) конкурси на АЕЦ Козлодуй, Стопанска академия „Ценов“, „Софийска вода“ и НСА „В. Левски“. Поредният голям възложител се сблъсква с отмяна от страна на КЗК на обявения конкурс – това е Министерството на отбраната. Проблемната поръчка е за невъоръжена охрана на свободни имоти на военно министерство в цялата страна за срок от 36 месеца. Имотите са общо 186, но са обединени в 70 позиции, за които кандидатстват различни фирми: „Мултифорс А.С.“, „Викинг-Николов“, „Саламандър“, „Люкрим гард“ и „Боду СОТ“. След жалба на една от тях – „Д.М. Секюрити груп“, която се е оплакала, че въпросните компании са се задоволили просто да предложат ниска цена, без аргументи доколко тя е обоснована, КЗК е взела решението си за отмяна на търга. Според жалбата предложените цени не са съобразени с изискванията за минимално заплащане и за поддържане на определен брой охранители на пост. Подобно на много обществени поръчки на държавни институции и тази е с единствен критерий „най-ниска цена“. За аналогични проблеми сигнализираха от бранша и за поръчката на НЕК, където има произнасяне на ВАС за нарушения по някои позиции.

Анализът показва, че ако за всяка позиция трябва да има поне по трима души физическа охрана, които да работят на смени, разходът само за заплатите им би трябвало да е около 120 хил. лв. на месец. Има обаче и много други съпътстващи разходи като работно облекло, радиостанции, мобилна техника за комуникация и др. Освен това се предполага, че за изпълнителя трябва да остане и печалба. А в изискванията на тази поръчка е заложено и наличие на сертификат за качество EN ISO 9001:2008, както и доказателства, че охранителите са преминали задължителен курс за обучение. За допускане до участие кандидатите трябва да са изпълнявали поне пет подобни договора през 2009 – 2011 г. и да имат препоръки за добро изпълнение. Очевидно обаче повече от тези условия често се пренебрегват, което личи и от решенията на регулатора и съда.

Според решението на КЗК Министерството на отбраната няма да обявява изцяло нова поръчка, но ще трябва да разгледа и оцени отново ценовите предложения, след което ще се направи ново класиране. Отмяната засяга над половината позиции по тази поръчка – 46 от общо 70, като мотивът е, че подадените документи не отговарят на заложените изисквания.

 

Print Friendly, PDF & Email