zx450y250_823160Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението на ректора на Стопанска академия “Димитър Ценов” Свищов за избор на денонощна физическа охрана, съобщава dnesbg.com

Производството установи, че в състава на оценителната комисия не е бил включен нито един експерт в областта. А да бъде съставът на комисията законосъобразен, ЗОП изисква наличието на две обстоятелства – професионална квалификация и практически опит във връзка с предмета и сложността на обществената поръчка.

Със заповед на ректора проф. Величко Адамов за победител в обществената поръчка е обявена една фирма, но другият отпадна участник твърди, в жалба до КЗК, че е имало неравнопоставеност при оценката от комисията – дадени параметри от техническите им предложения в единия случай са оценени като преимущество, а в другия като недостатък. КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

За бодигарове СА “Д. Ценов” беше обявила обществена поръчка за 270 000 лв. за срок от 24 месеца.

Print Friendly, PDF & Email