bolnica

МБАЛ „Христо Ботев“ Враца

Ръководството на врачанската болница МБАЛ „Хр. Ботев“ е решило да прекрати предсрочно договора си за охрана със спечелилата търга по обществена поръчка фирма „Сити“. Периодът на предсрочното прекратяване е близо година. По този повод ръководството на охранителната фирма се обърна към директора на болницата Светозар Луканов с открито писмо, което беше адресирано и до медиите. Фирмата е загрижена за охраната на здравното заведение. Ето и текста на писмото:

Уважаеми г-н Луканов,

По повод изтичането на 15.12.2013 г. на предизвестието за прекратяване на физическа охрана на МБАЛ „Христо Ботев” и големият обществен интерес, сме длъжни да заявим следното:

„СИТИ” ЕООД спечели обществената поръчка за охрана и има сключен договор с лечебното заведение от 12.08.2011 г. със срок до 12.08.2014 г. От тогава до сега нямаме забележка от ръководството МБАЛ по осигуряване на охраната, нито устно, нито писмено. Последните 4 месеца, обаче, няма плащания по представените от нас фактури, които са приети и подписани от Ваша страна без възражение, явно няма воля от Ваша страна да изпълним договорните отношения.

Поетапно ще започнем демонтиране на техниката от служебните обекти (скенер, рентген и др., изградени доброволно за по-голяма сигурност), които не са предмет на договора. Видеонаблюдението на цялата болница, както и физическата охрана ще бъде снета на следващия ден след изтичане на връченото предизвестие.

Принудени сме да предприемем тези мерки, а отговорността да оставите МБАЛ „Христо Ботев” и кабинетите със скъпоструващо оборудване до провеждане на следваща обществена поръчка без охрана е изцяло Ваша.

С уважение: Светлана Георгиева, управител „СИТИ“ ЕООД

Print Friendly, PDF & Email