Untitled2В периода 12-13 април, 2014 г., в София ще се проведе семинар по руско бойно изкуство на школата „Сибирски Вюн” с ръководител Димитрий Скогорев. Той е автор на няколко книжни издания по ръкопашен бой, офицер – инструктор от специалното силово подразделение (СФЗ) на Управлението на федералната служба на данъчната полиция на Русия за Новосибирска област от 1995 до 2001 г. и е президент на Международния Център за Руско Бойно Изкуство (World Centre of Russian Martial Art).

Скогорев се занимава със систематизиране и структурен анализ на руския ръкопашен бой, което дава възможност за създаване на система, основана на научен подход  и отработване на методиката за обучение по ръкопашен бой в поток – в големи групи, в малки групи и индивидуално. Участва в много семинари по най-нова нетрадиционна психология, обучава се и работи с ярки представители на Руското бойно изкуства, а самият той е ръководител на повече от петдесет учебно-практически семинара по руски ръкопашен бой, провеждани в Русия и чужбина.

SVЧаст от семинара ще бъде за RMA SYSTEMA „SV“. Системата е практическа бойна борба (поведенчески модел) от множество съвкупности: технически умения, ударни техники, хвърляне, придвижване на различни дистанции и проследяване, акробатика, психофизика, биомеханика, психологически аспекти на взаимодействие на човек с човек, композиция, организация на пространството и времето, извеждане от равновесие – физическо и психическо, тактика и стратегия и др.

Общата подготовка по RMA SYSTEMA „SV“ увеличава възможността за действие и безопасността при водене на боя в екстремна обстановка. Няма конкретни действия срещу конкретни действия (съществуват принципни базови действия, основани на природните закони). Няма работа със сила срещу силата (отказ от твърдите форми, използва се силата и инерцията на противника, добавяйки към нея ускорение). Работи се по ситуация (ситуациите постоянно се променят във времето и пространството). Подминаване на грубата сила и контрол над нея. Защитните действия са достатъчно кратки и рационални, даващи предимство в сила и време. Обучението се построява на „храстов принцип” – върху едно базово движение се построява цял храст от действия.

За целите на охранителната дейност се провежда специална програма, която включва:
– Охрана, водене на обект, извеждане от кола, от сграда;
– Реакция при нападение от 1 и повече противника;
– Работа с оръжие – пистолет, палка, нож;
– Неутрализиране на противник в близък бой и на дистанция;
– Работа в сложни условия – до стена, в седящо положение, зад маса и др.;
– Тактика и стратегия на охраната на обект и др.

Вижте демонстрация на системата:

Пълна програма на семинара:

За повече информация: 0888 188 718; greenhealth@abv.bg

Print Friendly, PDF & Email