ohranitelФизическата охрана на обекти е най-търсената професия за обучение, като за последните 2 години над 200 души у нас са преминали през специализирани курсове, съобщава агенция БГНЕС. Оказва се, че професията „охранител“ е най-търсена за обучение.

От Националната агенция за професионално образование и обучение изнесоха днес данните от тяхната информационна система за броя обучени българи през 2011 и през 2012 г. И през двете изминали година най-много хора са обучени по специалността „физическа охрана на обекти“. През 2011 г., 8620 души са получили подобно обучение, а през 2012 те вече са били 11457 души.

Почти тройно е нараснал интересът към професията „пътен строител“, през 2011 година професионални познания в тази посока са получили 3295 души, а през 2012 са обучени вече 8099 души. Голям е интересът и към придобиване на познания за развиване на малък и среден бизнес. През 2012 година 6621 души са получили професионална квалификация именно в това направление.

За последните 4 години повече от 357 000 българи са участвали в професионално обучение в Центровете за професионално обучение, като 83 000 са преминали вече през пълния курс на подготовка и са се сдобили вече със свидетелства за професионална квалификация. Наблюдава се тенденция за нарастване на броя на обучените, както и за увеличаване на броя на гражданите, които участват в по-продължителни курсове, завършващи със свидетелство за професионална квалификация.

Най-голям интерес към професионалното обучение, предлагано от центровете за професионално обучение, има в столицата, където през 2012 година свидетелства за професионална квалификация са получили 4809 души. През 2013 година се наблюдава увеличение на броя на обучените лица във Видинска и Смолянска област.

Агенцията по заетостта е най-големият инвеститор в професионалното обучение, по данни на центровете за професионално обучение със средства на агенцията в курсове за придобиване на професионална квалификация през 2012 година са обучени 40 % от гражданите, 19% сами са си платили, а финансиране с европейски средства е покрило професионалната подготовка на 34% от курсистите.

Print Friendly, PDF & Email