DupnitzaИзтече срокът за подаване на оферти по обявената от община Дупница обществена поръчка за охрана на града, съобщава местният вестник „Вяра“. Тя бе обявена по две обособени позиции – извършване на физическа охрана в обекти общинска собственост на територията на общината и услуги чрез сигнално-охранителна техника. Общата стойност на предвидените от общинския бюджет средства е 442 000 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на документите бе в 17:30 часа в сряда, а единствената постъпила оферта е отворена от комисия, председателствана от зам.-кмета Крум Милев. Оказа се, че по първата позиция (физическа охрана на обекти) няма подадена нито една оферта и ще се премине към пряко договаряне. По втората позиция (охрана чрез сигнално-охранителна техника на обекти) е постъпила само една оферта – от „3С СОТ“ АД – София. В срок до 20 ноември комисията трябва да приключи работа по проверка редовността на документите на единствения участник, ако те отговарят на всички изисквания ще бъде обявена дата за отваряне на ценовото предложение. Става въпрос за охрана на 23 общински обекта за срок от 2 години. Сред обектите за денонощна физическа охрана са гробищният парк, стадион „Бончук”, казармен район „Бунищерица”, склад за ГСМ „Злево”, Градската градина, общежитието на Учителския институт, парк „Рила”, както и чакалнята на автогарата. Сред тези, които общинските служители са преценили, че трябва да се охранява със СОТ са къщата-музей „Станке Димитров”, „Жельовата къща”, сградата на общинската администрация, Джамията и Околийската къща, Спортната зала, Младежкия дом, включително Обредния дом и Историческия музей, трите семейни центъра, центъра за настаняване от семеен тип, училищата в Джерман, Бистрица и Червен брег, комплекса сгради „Таушаница”, кметствата по селата и трите скривалища в Дупница.

Print Friendly, PDF & Email