VratzaОбщина Враца е обявила публична покана за осигуряване на сигнално-охранителна дейност за обектите си. Спечелилата фирма ще се грижи за пазенето на 20 обекта на територията на града, а прогнозната стойност на обществената поръчка е за 45 000 лева. В нея е записано, че фирмата ще трябва да инсталира охранителна техника на обектите, да ги поддържа в изправност, да извършва месечна профилактика, да реагира до 5 минути на подадения сигнал и да носи пълна имуществена отговорност за покриване на евентуалните щети.
Критерият за избор на изпълнител е най-ниска предложена цена, а срокът за подаване на офертите е до 19 декември.
Обектите, които ще трябва да охранява фирмата, са подземният гараж във Враца, отделът за местни данъци и такси, паричната каса и паричния салон в общината, Старата къща на улица „Търговска“, обединеното счетоводство на улица „Петропавловска“, обединените детски заведения „Звездица“, „Люляк“, „Звънче“, „Детски свят“, „Радост“ и „Зора“, целодневните детски градини „Дъга“, „Слънце“, „Щастливо детство“ и „Вълшебница“, центърът за обществена подкрепа, областният информационен център и детските ясли №7 и на улица „Софроний Врачански“ 11.

Print Friendly, PDF & Email