casino

В Държавен вестник, бр. 67 от 30.07.2013 г. са обнародвани Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино, издадени от Държавната комисия по хазарта към Министерството на финансите. Правилата регламентират минималните изисквания, които задължително трябва да се спазват при организирането на хазартни игри в игрално казино. Новите условия изискват и нов поглед към мерките за сигурност, които да обезпечат недопускането на обири и други инциденти.

 В чл. 5 ал. 2 има изискване към размера на утвърдената касова наличност, който трябва да позволява по всяко време изплащане на всяка спечелена сума в размер до 5000 лв. веднага след приключване на играта. Размерът на касовата наличност се определя от организатора съобразно броя на игралните маси и игрални автомати, вписани в актуалното удостоверение за издаден лиценз. Наличието на парични суми вм брой винаги е примамвало различни хора с престъпни наклонности и стремеж за бързо забогатяване. Затова в чл. 9 т. 10 се регламентира и наличието на вътрешна охрана, която е пряко подчинена на гейм мениджъра и носи отговорност за вътрешния ред и предотвратяването на инциденти в игралното казино.

Работата на вътрешните охранители задължително следва да се съчетава и с прецизно видеонаблюдение. В чл. 74 ал.2 на Закона за хазарта се казва: „В казиното организаторът е длъжен да осигури система за непрекъснат видеоконтрол върху игралните маси, игралните автомати, персонала и участниците в игрите“. Видеозаписите играят съществена роля и при разрешаването на спорове. При възникнал спор се съставя протокол и в тридневен срок от изготвянето му организаторът на хазартните игри е длъжен да изпрати копие от него и направения видеозапис на проведената конкретна хазартна игра на игрална маса или игрален автомат до ДКХ. В 3-месечен срок от влизане в сила на тези Общи задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино организаторите на хазартни игри в игрално казино привеждат в съответствие с тях задължителните си игрални условия и правила, които представят за утвърждаване от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.

Принцип за всички елитни казина е изпипването до най-малката подробност на елементите за сигурност – охранителната система, вътрешните гардове и видеоконтролът. Казината влагат огромни суми във видеонаблюдението и с цел да си спестят загуби от добре подготвени мошеници. Специално обучени агенти следят да няма измами, като броене на карти, подменяне на тестета и други хитринки. Въпреки строгия контрол казината губят милиони всяка година от измами, които не успяват да засекат. За разлика от България, в страните с развит хазартен туризъм, спокойната обстановка за игра не може да бъде нарушена от групи яки момчета, които се въртят край гостите. Казината инвестират в модерни технологии, които сканират лица, проследяват движенията на зениците и поставят хиляди камери, с които да следят всяко движение.

Печалбата в казино все пак зависи от късмета, но и от вида на играта. При игрите, в които се разчита само на късмет, казиното прибира огромна част от залозите. Шансът ви да спечелите е доста по-голям, ако играете Блек Джек, например. Колкото и добре да ви върви при раздаването обаче, никога не забравяйте, че в края на деня казиното винаги печели. Тези места просто са изградени за това – бизнес, който прави милиарди оборот всяка година. Когато спечелите доста пари, по-добре ги приберете и напуснете масата, защото при следващото раздаване късметът няма да ви се усмихне.

 

Print Friendly, PDF & Email