В края на годината ще влезе в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на личните данни за всички потребители на интернет. Новото е свързано с това кой и при какви условия има право да обработва данни.

Предложените промени въвеждат няколко нива на защита на потребителите на интернет сайтове. Единият от тях е свързан с появата на т.нар. „бисквитки“ – пакет информация, изпратен от уеб сървър към вашия браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, ако  бъде даден достъп до този сървър. Промените ще въведат задължение да се иска съгласие от потребителите на интернет дали да бъде разрешен достъпа. Европейският институт за риск политика продължава с обученията на представители на фирми, за да въведат новите изисквания от регламента на ЕК.

Друга промяна в регламента за онлайн защитата на данни предвижда когато потребителят се намира на място, където се предлага безплатен интернет, той да бъде уведомяван със  съобщение, че е проследяван. Така всеки може да реши дали да използва безплатната мрежа или не. Друго изискване е свързано с това кой и при какви условия има право да обработва данни.

Print Friendly, PDF & Email