SAM_1490Професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ получи разрешение от министъра на образованието и науката на 18 юли и от есента започва обучение по няколко специалности от две професионални направления. Учебните планове и програми също са утвърдени от просветното министерство и след двегодишно обучение (дневна и задочна форма) обучаемите ще имат възможност да получат най-високата – четвърта степен на професионална квалификация. Колежът се намира в София, в сградата на 153-та профилирана гимназия „Неофит Рилски“. Там ще се провеждат лекционните занятия, а практическите упражнения са организирани според специалността – в стрелбищния комплекс на „Левски“ на „Герена“, във Военномедицинска академия, в клуб по източни бойни изкуства и др. Колежът разполага с материална база, оборудвана с всички необходими средства за провеждането на съобразен с държавните образователни изисквания качествен учебен процес. Преподавателите са с висока научна подготовка и богат професионален опит, успешно реализирани в своите професии. Това гарантира обучение с европейско качество и впоследствие – дава гаранции за успешна професионална реализация на нашите колежани.

Интерес представляват самите професии и специалности: охранител („Организация на охранителната дейност“), треньор по спортна стрелба, треньор по джу-джицу и треньор по карате-киокушин, спортен масажист, инструктор по фитнес.

SAM_1522

„Намирам за изцяло погрешен подхода да се учи и завърши каквато и да е специалност с бакалавърска степен, без да се преценяват възможностите за реализация и удоволствието от бъдещата работа – и двата фактора са от основно значение за професионалното развитие, личностната удовлетвореност и, в крайна сметка, чувството за успешност. Много добра възможност за излизане от подобни ситуации със същественo неблагоприятни последици е колежанското обучение“, споделя директорът на колежа Соня Боянова.

Повече подробности за работата на колежа може да видите на официалния му сайт: www.isps-college.com

Print Friendly, PDF & Email