TarnovoПостоянната комисия по заетостта към областната администрация – Велико Търново е одобрила 12 регионални програми за заетост, съобщава местният вестник „Борба“. Общата им стойност е за 1 151 989 лв., от които 1 114 579 лв. е исканата субсидия от държавния бюджет, а собственият принос на местните администрации – 37 410 лв. В 2 от общините на областта програмите обхващат дейности по охрана и обезпечаване на сигурността.

Програмата за община Велико Търново ще се реализира за 12 месеца и ще осигури работа на 55 безработни хора над 50 години и такива до 29 години, регистрирани в Бюрото по труда. За тях кметството осигурява заетост по охрана и безопасна среда в 53 обекта – училища, детски ясли и градини, както и специализирани институции за деца и възрастни в общо 12 населени места на общината. Охраняването ще става според предписанията на органите на МВР. Необходимите средства за реализация са малко над 284 000 лв., като едва 3850 лв. са общинските пари, а останалите – държавни средства.

Една от общо двете програми за община Полски Тръмбеш е за срок от 12 месеца и предвижда осигуряване на заетост на 4 безработни над 50-годишна възраст и до 29 години, също с подгрупа 24 години. Те ще изпълняват дейности по организиране на пропускателния режим в детските градини в Полски Тръмбеш, село Петко Каравелово и село Раданово, както и в Комплекса за социални услуги в общинския център.

В останалите общини на Великотърновска област ще се осъществява поддръжка на паркове, детски площадки, паметници и други територии за обществено ползване.

Print Friendly, PDF & Email