S_33На 7-ми ноември 2013 г. в Резиденция Бояна НАФТСО ще проведе национална конференция „Развитие на регулаторната рамка за частните услуги за сигурност“.

 Форумът е под патронажа на министъра на вътрешните работи. Конференцията е продължение на диалога в успешната работна среща, проведена на 7-ми март т. г. в Интер Експо Център София.

В програмата са включени две сесии:

1. За обсъждане на проблеми и предложения, свързани с нормативната база за частните услуги за сигурност и нейното приложение.

2. За дискутиране на проблеми и предложения по отношение прилагането на трудово-осигурителното законодателство в частната охранителна дейност.

 Отделно от деловата част ще се състоят:

  • Награждаване на служители за похвални прояви и професионализъм;
  • Пресконференция;
  • Коктейл по повод Деня на охранителя и на частната охранителна дейност – 11-ти ноември.

За участие са поканени ръководители в частния сектор за сигурност от цялата страна, представители от академичната общност и публичните институции (депутати от Народното събрание, ръководни служители от министерства и държавни агенции), както и заинтересовани неправителствени организации.

Включването в мероприятието е с покана.

 Форумът е свободен за представители на средствата за масово осведомяване.

Повече информация може да бъде получена от Секретариата на НАФТСО (тел.: 02 952 5614 и мобилен: 0888 477 454).

Print Friendly, PDF & Email