Logo_NAFTSO1Държавата не е коректен играч и редовен платец”. Това послание сложиха на сайта си от Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). Ето и цялото обръщение на най-голямата асоциация в бранша у нас:

Не може намеренията на правителството за криминализиране на укриването и неплащането на задължения към осигурителните системи да не бъдат обвързани с факта, че държавата не е коректен играч и редовен платец.

Въпреки наличието на европейска директива (2011/7/ЕС), транспонирана в българското законодателство с промени в Търговския закон през м. февруари м. г., публични институции продължават да не плащат с месеци за предоставени услуги за охрана по сключени договори.

От правителството се твърди, че разплащането с бизнеса е приоритет, който успешно се реализира. Но по отношение на частния сектор за сигурност ситуацията е повече от тревожна. Военномедицинска академия, например, дължи милиони за реално предоставени охранителни услуги, поради неплащане в продължение на 7-8 месеца. Подобна е ситуацията и при много други държавни или общински лечебни заведения, „Напоителни системи“, министерството на отбраната и др.

За какво развитие, за какви инвестиции, за какъв бизнес може да става дума?

Има търговски дружества, които вече са използвали всички финансови инструменти, за да се справят временно с недостига на финансов ресурс. Но неплащането от страна на публични институции и дължимите суми в големи размери, поставят тези търговски дружества в състояние на задлъжнялост към некоректната в случая държава. А тя не прощава.

Пукнат грош няма да струват уверенията на правителството, ако компании с дългогодишна положителна история и потенциал за развитие бъдат затрити, казва НАФТСО.

 

Print Friendly, PDF & Email