На всеки 6 месеца ще се правят симулативни терористични нападения във всички училища в страната. Това е заложено в новиге изисквания, които се спускат от просветното министерство, и които налагат всяко школо да състави план да действие в случай на терористично нападение или атентат.

Предвижда се във всяко училище да има паникбутон, както и пряка връзка с най-близкото районно на МВР. Останалите 15 точки от изискванията са практики и действия, които целят да подготвят ученици и учители за евентуална атака.

Print Friendly, PDF & Email