IA_karta„Картата позволява противодействие на нарушенията на обществения ред и на практика се действа за намаляването на престъпността в страната. Илюстрира концентрацията на престъпленията според тъмната и светлата част на денонощието. Във връзка с времевите зони позволява гъвкаво управление на нарядите, моторизирани и пеш, ефективно инструктиране на нарядите, съответно анализ на видовете престъпления, които могат да се очакват“, заяви шефът на Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ към МВР, комисар Николай Крушков.

Видин е с най-много регистрирани престъпления, съотнесени към броя на населението, а Смолян е най-спокойният областен град, според данни на вътрешното министерство. МВР пуска специална интерактивна карта на престъпността за първата половин година. София е на върха в класацията по абсолютен брой на престъпленията – 17 318, следвана от Варна и Бургас съответно с 6993 и 6748. От МВР обещаха да качат картата на сайта на ведомството.
На практика интерактивната карта групира цялата информация по видове престъпления, като определя концентрацията на престъпност по райони и следи как се изменя динамиката на престъпната дейност през денонощието. От ведомството ще използват картата с цел намаляване на престъпността, като всеки гражданин може да я намери на сайта на МВР.
От ведомството са разработили и автоматизирана информационна система за позициониране на автопатрулите, като по този начин ще се контролира дейността на патрулните екипи, обясни комисар Иван Димитров, шеф на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“. „Системата позволява да бъде зададено броя, статуса, дали е в движение, с изключен двигател и съответното местоположение, за да може да се реагира при необходимост и да се пренасочва съответният автопатрул. Следи за количеството гориво в резервоара на автомобила и неговата наличност. Създадена е възможност за отчитане на състоянието автомобила – дали е включен, изключен, дали е в движение и каква е посоката, в която се е насочил. За един автомобил от джипиес координатите постъпват в система, която е организирана чрез съответната защита на данните“, каза още Димитров.
За момента системата работи само на територията на София, като са оборудвани 120 автомобила.

Print Friendly, PDF & Email