Logo_MOBA-1Охранителната фирма на Министерство на отбраната си търси банка. На сайта на МО е публикувана покана за участие в избор на обслужваща банка за нуждите на „МОБА“ ЕООД. В офертите трябва да са посочени следните финансови услуги: условия за интернет банкиране (неколичествени критерии – 40%), парични средства и депозити-такси, комисионни и лихвен % (количествени критерии – 60%). Срокът за подаване на офертите е 10 работни дни от датата на публикуване в ежедневник.

Дружеството „МОБА“ ЕООД е образувано със заповед на министъра на отбраната (тогава адвокат Николай Свенаров) през 2004 година. Фирмата извършва охранителна дейност, осъществявана с невъоръжена и въоръжена охрана на територията на цялата страна.

Интерес представлява фирменият девиз на МОБА: „Нищо не струва по-скъпо и не се постига по-трудно от сигурността“. Дали министър Ангел Найденов е анализирал колко скъпо излиза на българския данъкоплатец охраната на обектите, поверени на МОБА? И ако е така, не би ли трябвало да стигне до изводите и оценките на своя колега в кабинета, вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, че не е работа на Министерството на отбраната да развива търговска дейност, предоставяйки охранителни услуги?

Въпросът за бъдещето на МОБА, която основно печели поръчки за охрана на военни поделения, беше повдигнат от военния министър Ангел Найденов още през първите му дни в МО. Тогава се появиха опасения, че част от поделенията ще останат без охрана, защото изтече договорът между МОБА и МО, а не е проведен конкурс за избор на нова фирма. Така Найденов трябваше да назначи 800 охранители от МОБА по допълнително щатно разписание, които да поемат охраната на армейски складове и техника. Те станаха служители на бригада „Логистика“, а фирмата остана без служители. Разходите за заплати бяха покрити от предвидените за охрана на складовете средства.

След случилото се с охраната министър Найденов заяви, че това е „повод да се замислим върху логиката на създаване на дружества, които са 100% собственост на МО, но не можеш да им възлагаш определени дейности и трябва да минават през Закона за обществените поръчки“. „Фирмата съществува и има шанса да направи опит да функционира, без това да е свързано непременно с МО. Ако може да покаже жизнеспособност, нека да съществува“, заяви още той. Само два месеца по-късно явно охранителната фирма е показала своята жизнеспособност“, след като й търсят обслужваща банка.

Print Friendly, PDF & Email