Снимка - dobrichcity.com

Снимка – dobrichcity.com

Уникална възможност дава Министерството на отбраната за почти всички студенти от университетите в София и някои от страната. На специално безплатно и доброволно начално военно обучение биха могли да се запишат студентите. Документите се подават до 10 април тази години в сайта на министерството.

Самите обучения се провеждат в ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна, във ВА „Г. С. Раковски” в София и във НВУ „В. Левски” във Велико Търново.  Продължителността на курса за начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно, а на курсовете по специална военна подготовка (които изискват задължителен начален курс) – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност. Ето какво включва началният курс:

Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 8 учебни часа на ден.
/Провежда се през летния период, когато студентите нямат редовно семестриално обучение/.

Основни цели на курса:
Обучаемите да:
– изучат задълженията на войника в боя;
– придобият практически навици за действие на отделния боец на бойното поле;
– придобият трайни знания и умения и да се създадат твърди практически навици за действие с въоръжението;
– отстраняване на задръжките, правилната му експлоатация и обслужването му след занятие и стрелба;
– изучат правилата за стрелба, определянето на изходните данни, коригирането на огъня и да се усъвършенстват на стрелковите тренировки;
– придобият навици за изпълнение на строевите хватки на място и в движение без и с оръжие;
– приспособят организма към войскови начин на живот;
– повишат основните си физически качества: издръжливост, сила, бързина, ловкост и гъвкавост;
– изучат и затвърдят основните въпроси от Устава за войсковата служба на РБ;
– придобият умения и навици за практическо изпълнение на задачи в ежедневния войскови живот;
–  изучат поразяващото действие на ядреното, химическото и биологичното оръжие, химическите и радиационните оръжия;
– опасни аварии и индивидуалните средства за защита на дихателните органи и кожата;
– усвоят знания, умения и навици за опазване на личната и обществена хигиена, за оказване на самопомощ и взаимопомощ при раняване и нещастни случаи.

Пълен каталог на курсовете предлагани от Министерството на отбраната вижте тук: Последвай линка

Print Friendly, PDF & Email