min_transportВъв всички сгради на Министерство на транспорта и зоните около тях ще има камери, които ще наблюдават движението както на чиновниците, така външните лица. Новата техника на контрол на достъпа и видео наблюдение ще струва 111 000 лв.

Администрацията, ръководена от министър Данаил Папазов, обяви обществена поръчка за модернизиране и разширяване на системата за видео наблюдение и контрол на достъпа. Срещу  111 000 лв. ще бъдат закупени системи за наблюдение и за контрол на достъпа на чиновници и външни лица. Целта е повишаване на пропускателния режим е охраната чрез централизиран видео мониторинг на вътрешните и външни административни зони на сградите. Поръчката включва разширение, модернизиране на системата за наблюдението, като действащата към момента ще се запази и ще се изгради и нова в зони, където до момента не е имало камери. Те ще бъдат монтирани в административните сгради на министерството, намиращи се между улиците „Дякон Игнатий“, „Ген. Й.В.Гурко“ и „Кузман Шапкарев“.

Срещу 111-те бона фирмата – доставчик на техниката ще трябва да монтира, инсталира и тества техническите средства, апаратурата и оборудването. В търга могат да участват само фирми, които за последните 3 години имат оборот от по 270 000 лв., както и да са изпълнили минимум 3 договора по дейности, сходни с предмета на обществената поръчка.

С обявлението на обществената поръчка може да се запознаете ТУК.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 12 ноември в сградата на Министерство на транспорта.

 

Print Friendly, PDF & Email