BeleneКомисията за защита на конкуренциятаналожи имуществена санкция на НЕК в размер на 63 636,84 лв. съгласно чл. 122 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, съобщи News.bg.

Възложителят е сключил договор с „Викинг – Николов“ ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на въоръжена денонощна комплексна охранителна дейност на обект на НЕК ЕАД – Площадка АЕЦ „Белене“ и на прилежащите към нея съоръжения, територии и имущество“, като проведената процедура за избор на изпълнител е незаконосъобразна.

Съгласно разпоредбата на чл. 122г, ал. 4 от ЗОП, когато договорът е сключен след допускане на предварително изпълнение, но при произнасяне по жалбата КЗКустанови нарушение на закона, тя не отменя решението за избор на изпълнител, а налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор.

 

Print Friendly, PDF & Email