kris001.jpgАСЕС ЕООД, Advocacy Services Ltd и Backster School of Lie Detection ще проведат два последователни курса. Първият от тях е 40-часов обучителен курс на тема „Изследване на сексуални насилници“ (PCSOT- Post Conviction Sex Offender Testing). Той ще се състои от 9 до 13 декември, 2013 г. Вторият е 30 часов PCSOT курс за напреднали, който ще бъде от 14 до 16 декември 2013 г. И двата курса са в София. Има записани обучаеми от Израел, Нова Зеландия, Великобритания и др. За допълнителна информация и записване можете да се свържете с Тодор Тодоров (управител на фирма „АСЕС“ ЕООД) на тел. 02/962 53 60 или на GSM: 0893 388 323.

През последните години употребата на полиграфския метод, с цел наблюдение и проследяване на осъждани сексуални насилници, придоби широка полулярност в Съединените щати. Използването на полиграфския метод за изследване на сексуални прстъпници след изтичане на присъдите им (PCSOT), започва още през 1970 година.  Специалистите, работещи със сексуални насилници считат, че употребата на този тип изследвания подобрява сътрудничеството между отделните структури, работата на терапевта и надзорника.

Print Friendly, PDF & Email