konfer

На 7-ми ноември в Резиденция „Бояна“ НАФТСО проведе национална конференция „Развитие на регулаторната рамка за частните услуги за сигурност“. Форумът бе под патронажа на министъра на вътрешните работи.

Участие в престижния форум взеха представители на 16 държавни институции, 18 преподаватели от академичната общност, представители на над 60 фирми от охранителния сектор от 14 града на България, 19 експерти по корпоративна и индустриална сигурност, много граждански структури, неправителствени организации и медии.

Сред гостите на събитието бяха Йордан Грамов, зам.-министър на вътрешните работи, Елеонора Николова, председател на комисията „БОРКОР“, Иво Великов, ректор на Академията на МВР, Георги Милчев, гл. секретар на Инспекцията по труда, Иван Цанов от Съюза за стопанска инициатива, комисар Милчо Енев, зам. директор на ГДНП и др.

След словото за откриване от председателя на НАФТСО Петко Ангелов, приветствията от името на официалните гости и съобщаването на десетките институции, изпратили поздравителни писма и адреси, дискусията продължи. Съгласно предварителната програма се проведоха две сесии:

1. За обсъждане на проблеми и предложения, свързани с нормативната база за частните услуги за сигурност и нейното приложение.

2. За дискутиране на проблеми и предложения по отношение прилагането на трудово-осигурителното законодателство в частната охранителна дейност.

По първата сесия основно представяне изнесе Атанас Симеонов, собственик на VIP Секюрити и член на УС на НАФТСО. Правната рамка, както и нейното прилагане в практиката, е основна предпоставка за решаването или нерешаването на съществуващите проблеми в частната сфера на сигурността. Тази правна рамка е несъвършена и неактуална, а прилагането ѝ – затруднено и изкривено. Загриженост предизвикват промените в законодателството, регламентиращо частната охранителна дейност през последните години. Те не отчитат интересите за развитие на тази индустрия като цяло. Ориентирани са основно към отговор на критики от европейски институции и в полза на държавния контрол.

Поради важността на повдигнатите въпроси SECURITY.BG ще публикува в отделен материал както презентацията на г-н Атанас Симеонов, така и в резюме изказванията и повдигнатите въпроси.

По втората сесия основно представяне изнесе Петко Иванов, управител на 3С СОТ – Бургас и член на УС на НАФТСО. Що се отнася до трудово-осигурителното законодателство, не би следвало да се подминава фактът, че като възложители на обществени поръчки за охрана, много от публичните институции създават предпоставки за нарушаване точно на това законодателство, както и за увеличаване на „сивия“ сектор в охранителния бизнес.

Поради важността на повдигнатите въпроси представител на  SECURITY.BG направи  интервю с г-н Петко Иванов, в което той подробно се спря на проблемите по отношение на прилагането на трудово-осигурителното законодателство. Интервюто ще публикуваме скоро.

Всички участници в конференцията се обединиха около най-важното: частната индустрия за сигурност е с голямо обществено значение. Тя е сектор от икономиката, свързан с почти всички сфери на стопанския живот и влива значителни приходи в държавната хазна. Оборотът на сектора за 2011 г. е близо 600 милиона лева, което е 8-мо място по растеж, според доклада на Министерството на финансите за 2012 г.

За обществото е важно и по-изгодно да има повече частна охрана (качествена, а не имитация на такава). Качеството и сигурността, обаче, имат цена.

Доставцичите на услуги за сигурност осигуряват десетки хиляди работни места във всички региони на страната. Броят на заетите надхвърля 73 000 души (по данни на ГД „Национална полиция“). Охраняваните обекти са над 250 000 и годишно се предотвратяват над 23 000 инцидента. Осигурява се безопасност на стотици обекти от критичната инфраструктура.

Именно затова професията „охранител“ има важна обществена роля.

По повод предстоящия професионален празник – 11 ноември, се състоя и награждаване на служители за похвални прояви и професионализъм.

Конференцията завърши с коктейл по повод Деня на охраниттеля и на частната охранителна дейност.

 

Print Friendly, PDF & Email