BOIКoнференция – семинар на тема: „Мястото на българската отбранителна индустрия и индустриално – технологична база в новия инвестиционен план на Министерството на отбраната – очаквания, резултати, перспективи“ ще се проведе в София от 8 до 10 октомври. Организатори на събитието са Асоциацията на сухопътните войски, Националният институт за стратегически изследвания (НИСИ), Общественият съвет по въпросите на отбраната и Сдружението на българската отбранителна индустрия. Конференцията се реализира с подкрепата на Министерството на отбраната. През първия ден програмата предвижда събития във Военна академия „Г. С. Раковски”, а във втория и третия ден – в Семинарната зала  „ОСВО & НИСИ”.

На семинара ще присъстват представители на фирмите от отбранителната индустрия и ВПК (военнопромишления комплекс и свързани с тях производства и сектори на индустрията и бизнеса). Поканени са: ръководни дейци от Министерството на отбраната и други ведомства, свързани с отбранителната индустрия и ВПК, представители на научни институти и университети и развойни звена от ВПК, а така също и водещи експерти и преподаватели от сектора „Сигурност“, генерали и адмирали от различни видове войски а така също и от запаса и резерва.  Поканени са също така водещи военни и политически отговорни лица и експерти в сектор „Сигурност“ от Русия, Казахстан, Израел, Турция, Куба и др. По време на СЕМИНАРА  ще бъдат презентирани някои от най-новите и интересни продукти на Българския ВПК и ще бъде открита изложба на нови и авангардни  изделия и разработки. Защо е полезно да участвате и да направите своята презентация и фирмен щанд? Ще създадете контакти както с ръководители от различни сектори на Министерство на отбраната и Българската армия, така и с представители и ръководители на водещи български и чуждестранни фирми в сектора отбранителна промишленост и сигурност. Ще създадете международни контакти с поканените гости –представители на военни ръководства и отбранителния бизнес и свързаните с него производства и технологии на горепосочените държави.  Ще „сверите часовника си” за състоянието и перспективите на българската отбранителна индустрия както във вътрешен плана, така и в международен, възможностите за износ и нови пазари.

Print Friendly, PDF & Email