Повишаване на сигурността на гражданите на ЕС, по-ефективно управление на миграционните процеси, граничната сигурност и интегрирането на Западни Балкани в ЕС. Това са приоритетите в областта на вътрешните работи, за които ще работи  България в рамките на предстоящото председателство на Съвета на ЕС – каза заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов по време на семинар на тема „Комуникационна стратегия на Република България за Европейски съюз 2017 г.; Приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС в частта „Вътрешни работи“, провел се в село Чифлика.

Повишаването на сигурността на гражданите в ЕС е ключов приоритет за българското председателство. Ще се работи за ефективни механизми в тази насока с фокус нова архитектура на информационните системи на ЕС и постигане на взаимна съвместимост. Ще се търси реформа на Шенгенската информационна система (ШИС) и ще се предприемат действия за укрепване на мандата на eu-LISA – Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Усилията ще бъдат насочени и към ефективно противодействие на тероризма и борбата с тежката и организираната престъпност. По думите на заместник-министър Ципов, за постигането на тези цели България ще настоява за ефективно управление на миграцията. Това би могло да стане с подобряване на диалога с ключови трети страни на произход и транзит; с по-ефективна политика на връщане – прилагане на споразуменията за реадмисия; и фокус върху всички миграционни маршрути.

Западните Балкани са приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС във всички области – обясни още Ципов. В този смисъл ще бъде търсена подкрепа за тяхната европейска перспектива, както и за засилване на сътрудничеството с Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс. Освен това представители на Западните Балкани ще имат възможност за участие в някои от срещите по време на Българското председателство.

МВР полага усилия по време на председателството да не се стига до сериозни затруднения за гражданите и гостите на столицата – отбеляза заместник-министър Ципов. Около НДК, където ще се провеждат основните срещи, ще бъде обособена зона за сигурност с постоянно полицейско присъствие, видеонаблюдение и специален пропускателен режим. Той призова хората към търпение и разбиране и добави, че ежедневно ще бъде предоставяна информация за мерките за сигурност и за възможните ограничения в придвижването с цел избягване в максимална степен на неудобствата.

Print Friendly, PDF & Email