baksНа 9 ноември 2013 г се проведе Общо събрание на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“. На него бяха приети оставките на председателя Бойко Митев и заместник-председателя – ген. Калчо Таушанов, след което се проведе избор на ново ръководство на Сдружението. Общото събрание единодушно избра за председател досегашния заместник-председател на БАКС г-н Калин Антонов. Калин Антонов е директор на дирекция „Сигурност“ в Банка ДСК.

Ето и съставът на новия Управителен съвет на БАКС:

1) Калин Антонов – Председател на УС

2) Пламен Софрониев – Заместник-председател на УС

3) Боян Караджов  – Заместник-председател на УС

4) Павлина Иванова  – Член на УС

5) Боян Михайлов – Член на УС

Специално за SECURITY.BG досегашиният председател Бойко Митев сподели, че смяната не е изненадваща. Мандатът му на този пост е изтекъл още миналата година и във връзка с нарасналите му ангажименти, изискващи чести пътувания извън България е отказал категорично да бъде преизбран за нов мандат. Той определи новия състав на УС на БАКС като сплав на опит и младост и не се съмнява, че избраните ще оправдаят доверието и ще реализират целите на сдружението.

Print Friendly, PDF & Email