Комисията по отбраната ще изслуша ръководството на МО за състоянието на въоръжените сили. На закритото заседание ще бъде обсъдено моментното състояние на всички видове въоръжени сили.

От изнесения доклад за състоянието на отбраната за 2017 г. става ясно, че през тази година ще има проблеми с охраняването на въздушното пространство на НАТО. Също така е отчетен недостиг от около 5500 души, които да запълнят свободните места.

Доброволният резерв остава попълнен едва на 17 %. А забавянето на проекта за корабите ще доведе до загуба на способностите на отбраната.

Print Friendly, PDF & Email