novini.bg

novini.bg

На българо-турската граница в района на Елхово започна монтирането на оградна мрежа на второстепенна ограда и първи ред от спирала „Бруно”, съобщават от КСВ. Наред с това продължат дейностите по прочистване на линията на инженерното съоръжение от скали, храсти и дървета. Работи се при неблагоприятни климатични условия, става ясно от сведението за извършените дейности.

В първия етап – от 24.10.2013 г. до 28.11.2013 г. за подобряване на пътната инфраструктура участваха 60 военнослужещи от Сухопътните войски на Българската армия и 35 единици техника. Задачата бе да се подобри проходимостта на пътищата за изграждане на инженерно съоръжение на държавната граница в участъка от с. Лесово (пирамида 268) до с. Крайново (пирамида 206). 107 км черни пътища от наличната пътна инфраструктура бяха подобрени, разширени и укрепени в този участък. Целта бе да се подобри проходимостта на черните пътища за изграждане на инженерно съоръжение и да се улесни ежедневната дейност на екипите от Гранична полиция.

От началото на втория етап на операцията са изразходвани 122 070 лв. В момента на терена са 87 военнослужещи и 45 единици техника. Сухопътните войски започнаха изпълнението на задачите от втория етап на операция „Съвместни усилия” в района на българо-турската граница на 20 януари т.г. Сега се изгражда инженерно съоръжение с дължина 30 км. Мястото е съгласувано с Гранична полиция и се изгражда там, където се счита, че ще бъде най-ефективно.

Министър-председателят Пламен Орешарски, съобщи вчера, че дава тридневен срок на Комисията, изготвила Доклад относно преградното съоръжение на българо-турската граница, да се запознае със становищата по въпроса. Докладът на Комисията е готов, но са получени становища от Министерството на отбраната и ГД „Гранична полиция“. Министър-председателят е възложил на Комисията да се запознае с бележките и становищата и на тази база да потвърди или да промени констатациите в изготвения доклад.

Print Friendly, PDF & Email