Ohranitel2013На церемония, състояла се в заседателната зала на Българската стопанска камара в София бе представена „Пътна карта за развитието на частните услуги за сигурност“ и бяха отличени призьорите в конкурса „Охранител на годината-2013“. Организатори на събитието бяха Българската камара за охрана и сигурност (БКОС), Българската стопанска камара (БСК) и Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС) с медийното партньорство на портала SECURITY.BG

Документът „Пътна карта за развитието на частните услуги за сигурност“ цели да определи посоката за развитие на сектора и да постави на практически основи заложеното в няколко ключови документа на европейско ниво, а именно:

  • Стратегия на ЕК за конкурентоспособност;
  • Стратегия на ГД „Предприятия и промишленост” за развитие на частните услуги за сигурност (2012 г.);
  • Становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – „Индустриална политика за отрасъла на сигурността – план за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл на сигурността” СОМ (2013) С 76/07;
  • Реформа в сектора за сигурност, Женевски център за анализ – част 20 „Регулация на частните компании за сигурност – състояние и перспективи”.

При разработването на Пътната карта са отчетени и изводите, включени в секторния анализ по проекта на БСК, проучване на Световната банка, анализ на Министерството на финансите и предложения на членовете на НАФОТС. Пътната карта обхваща предложения, свързани с дефинирането на целия сектор и развитието му като такъв, а не като отделни подсектори и дейности, свързани с него.

Втората част на събитието бе свързана с връчване на наградите „Охранител на годината 2013“. За победител бе обявен Господин Добриков Господинов от фирма „ВИС-42“. Той получи икона на свети Мина, почетен знак и грамота на БСК, връчени му от члена на УС на БСК Петър Денев, а също и чек за 1000 лева от фирма „Селена-52“. Следващите места в класирането заеха: Цветомил Кръстев от „Ди Ди Ем” ЕООД – награден с икона на св. Мина, почетния знак на БСК и диплом; Станимир Каравелов от „Алфа СОТ 2000” ООД – награден с икона на св. Мина, почетния знак на БСК и диплом. С грамоти на БСК бяха отличени: Емил Антимов от „Ас Ди Ман” ЕООД, Марин Маринов от „Ас Ди Ман” ЕООД, Камен Николаев Калчев от „СОД – Варна” АД, Юлиян Радев Йорданов от „СОД – Варна” АД, Станислав Иванов Господинов от „Аркус Сигурност София” ООД, Стоян Станков Панайотов, „Вадим” ООД и най-младият от тях – 19-годишният Пламен Мошеков от  АС „Атнес” ЕООД.

Церемонията завърши с коктейл по случай предстоящия професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност – 11 ноември.

Print Friendly, PDF & Email