KSNSВчера се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента. Всички участници се обединиха около разбирането, че ескалацията на обществено-политическото напрежение в страната изисква по-голяма отговорност от всички държавни органи и политически сили, както и че са необходими общи категорични действия за спазване на закона и укрепване на доверието в институциите. Това се посочва в приетото становище на КСНС, представено от президента Росен Плевнелиев, след близо шестчасовото заседание на съвета. „Документът бе приет с пълен консенсус“, заяви президентът Плевнелиев, цитиран от „Дарик радио“.
По време на КСНС бяха обсъдени актуалните рискове и заплахи за националната сигурност на България, произтичащи от обществено-политическото напрежение в страната, кризисните процес в Близкия Изток и Северна Африка и свързания с това засилен миграционен натиск към страната. Консултативният съвет за национална сигурност препоръча всички политически партии и институции да се противопоставят на насаждането на ксенофобия. Друга препоръка е изпълнителната власт да анализира предпоставките за застрашаване на националната сигурност, посочи държавният глава, който обобщи резултатите от съвета.
„Членовете на КСНС препоръчват на министър-председателя на едно от следващите заседания на Европейския съвет да инициира от името на Република България разработването и приемането на обща европейска регулация за по-голяма прозрачност на имуществото и доходите на висшите политици от ЕС и държавите членки, както и на техните семейства“, заяви президентът.
„КСНС изисква от Министерски съвет да отчита периодично изпълнението и да актуализира плана за овладяване на кризисната ситуация, произтичаща от бежанската вълна. Необходима е силна обществена и политическа подкрепа, насочена срещу потенциалните заплахи за етнорелигиозния мир в страната. България следва да изпълнява задълженията си, произтичащи от международни договори с интегрираните усилия на централните и местните власти. Проблемите, произтичащи от миграционния натиск към страната ни не са само български, те са европейски“, добави още държавният глава.
С оглед на актуалното състояние на средата за сигурност КСНС отправя следните препоръки:
– законодателната и изпълнителната власт да създадат необходимите условия в нормативно, организационно и финансово отношение, които да осигурят на отделните звена от системата за национална сигурност изграждането на способности, адекватни на рисковете и заплахите пред страната.
– всички политически партии и институции категорично трябва да се дистанцират и да насочат своите усилия срещу опитите за застрашаване на етническия мир в страната, насаждането на ксенофобия и омраза, и разделение в обществото.
– изпълнителната власт и основните звена в сектора за сигурност активно да реализират процесите, които генерират рискове за сигурността на страната и да създават необходимите условия за противодействието им.

Print Friendly, PDF & Email