DJEMПернишката охранителна фирма „Джем секюрити“ ЕООД успешно завърши проект на тема „Подобряване на безопасните и здравословни условия на труд“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е бил на обща стойност 125 225 лева. В рамките на проекта, с координатор Мая Георгиева, е направен анализ на състоянието на условията на труд и е проектирана система за подобряване на организацията на трудовата дейност на охранителите. Изградени са превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място, разработени са стандарти за качество на дейността на охранителите, за повишаване на професионалната компетентност на персонала и пр. Разработени са нови правила и инструкции. От общо работещите във фирмата 27 души, 21 охранители, сред които и 5 жени, са получили ново работно облекло.

По повод завършването на проекта, управителят на фирмата Емил Георгиев сподели на нарочна пресконференция в понеделник (1.07), че ръководената от него фирма е първата на територията на Пернишка област с такъв предмет на дейност, която получава сертификат OHSAS 18001-2007 за разработената система за здравословни и безопасни условия на труд.

Print Friendly, PDF & Email