projectНа 25.07.2013 г. Управителният съвет на НАФТСО проведе открито заседание, след което и дискусия по трудово-осигурителното законодателство, здравословните и безопасни условия на труд. Дискусията е част от дейността по реализиране на предложението за концепцията на НАФТСО за развитие на законодателството по отношение на частната охранителна дейност. В срещата участваха ръководители на частни охранителни фирми (включително извън асоциацията), главният редактор на сп. „Здравословен и безопасен труд”, юристи и експерти в сферата на сигурността. В продължение на два часа се състоя разгорещена и ползотворна размяна на мнения, предложения и практики по обявената предварително тема за дискусията.  Сформирана беше работна група за подготовка на предложения за промени в нормативната база, регулираща трудово-осигурителните отношения, както и здравословните и безопасни условия на труд.

Print Friendly, PDF & Email