ДАНС започва събирането на данни на пътниците и пилотите на авиолиниите. Това предвиждат нови текстове в проект за изменение и допълнение на закона за ДАНС. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.

В мотивите за това са посочени нуждата от синхронизиране с изискванията на евродирективата (ЕС 2016/681). Там обаче не е предвидено задължение за представяне на данни и за екипажа.

Въпросните промени регламентират ДАНС да осъществява оперативен контрол на националния радиочестотен спектър, да придобива, систематизира и обработва информация от чужди източници в интерес на националната сигурност.

Предвижда се още ДАНС да разшири и достъпа до резервационните данни на пътниците в самолетите.

Print Friendly, PDF & Email