uchili6teДнес в заседателната зала на ГД „Национална полиция“ (бул. „Александър Малинов“ №1) се проведе работна среща на служители на МВР, Столична община и представителите на частните охранителни фирми, които осъществяват пропускателния режим и охраната в училищата в София. Тема на срещата, която бе инициирана от главната дирекция, бе „Превантивната дейност и институциите в учебните заведения – предпоставка за сигурността, здравето и живота на децата“. Разгледани бяха въпроси, свързани с организиране на началото на новата учебна година, мерките за физическа защита, пропускателния режим, начини на охрана на училищата на територията на Столична община. Дискутираха се и теми, свързани с действията при получаване на сигнали за противообществени прояви, ограничаване на предпоставките за пътни злополуки, както и проблемите сред подрастващите, свързани с употребата и зависимостите от наркотични вещества.

Кратки лекции и презентации по отделните теми представиха служители на ГДНП и Националния център по наркомании. В срещата участваха също експерти и служители от СДВР.

Print Friendly, PDF & Email