Цветлин Йовчев

Цветлин Йовчев

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев изнесе лекция в Университета по библиотекознание и информационни технологии на тема „Системата за национална сигурност“. По време на лекцията бяха представени всички аспекти на системата за национална сигурност на Република България. Министърът засегна важни теми като структурата и организацията на системата и предизвикателствата пред държавата.

След лекцията, присъстващите имаха възможност да задават въпроси, на които Йовчев не възрази да отговори. Един от въпросите беше свързан с разминаването на теорията за защита на националната сигурност и реалността в държавата в момента. Министърът сподели, че наистина има такова разминаване, но в рамките на следващата година тези процеси ще бъдат изравнени.

По време на дискусията стана ясно, че има планове БОРКОР да стане част от Министерството на вътрешните работи и да продължи своята аналитична дейност. В момента Центърът е ангажиран единствено с въпроси свързани с корупцията и е дълбоко затворен в себе си, което води до неефективност в работата му. В тази връзка се обмислят различни варианти как да се използва по-оптимално потенциалът на БОРКОР като се присъедини към структурата на МВР.

В заключение, Цветлин Йовчев спомена, че в момента има много неподготвени кадри в системата на министерството и това е основна насока, в която трябва да се работи. Той обеща по-добра връзка с академичната общност, за да се привличат подготвени млади хора, които имат интерес да бранят националната сигурност на държавата.

Print Friendly, PDF & Email