Без нарушения на обществения ред преминаха шествията, проведени вчера в столицата. За множеството граждански събрания, протестни митинги и шествия в София, бяха предприети полицейски действия по охрана на обществения ред и безопасност на движението в града. Основната задача на силите, ангажирани в охраната на мероприятията, бе обезпечаване на обществения ред и недопускане извършването на правонарушения и престъпления преди, по време и след провеждането на различните инициативи. Опазването на живота и здравето, както на участниците в шествията, така и на гражданите и гостите на столицата бе сред приоритетите на полицейските екипи. Сред поставените цели бе и опазването на общинското и частното имущество.

Въпреки че проведените миналата вечер в София граждански събрания, митинги и шествия бяха повече от девет, благодарение на създадената организация нямаше груби нарушения на обществения ред.

Print Friendly, PDF & Email