securityshowdown (1)Всяка втора организация у нас е жертва на кибератака, съобщава technews.bg. 78% от бизнес организациите пък настояват да се създаде система за ранно реагиране на киберпрестъпления, сочи проучване на Международната академия за обучение по киберразследвания. Подобна система трябва да предлага няколко ключови услуги: ранно предупреждение за киберзаплахи; поддържане на бази данни относно осъществени кибератаки; информация за тенденциите в развитието на информационната сигурност; международно сътрудничество с цел превенция на кибепрестъпленията.

Според анкетираните петте най-големи заплахи за киберсигурността за 2014-та ще бъдат – вредният код (67%), кражбата на самоличност (67%), атаките от тип „отказ от услуга” или позната като DDoS атака (62%), фишингът (62%) и социалният инженеринг (47%).

Наша статия на тема 5-те най-големи заплахи за киберсигурността за 2014-та – Тук!

Над половината от анкетираните споделят, че тяхната организация е станала жертва на подобен тип атака. Тези, наред с уеб-базираните атаки, са и най-сериозните заплахи за дейността на организациите. 80% от организациите са категорични, че за да се подобри информационната сигурност, трябва да се проведе обучение на всички служители в организацията, а според 53% – трябва да се повиши квалификацията на ИТ екипа. Необходимо е още да се извършва регулярен одит на системите за информационна сигурност и да се внедрят стандарти за информационна сигурност. Въпреки това, все още 1/5 от организациите нямат специално изградена структура или назначено лице, което да отговаря за информационната сигурност. Най-често прилаганата практика за гарантиране на информационната сигурност е инсталиране на антивирусен софтуер. 91% от организациите използват именно този подход.

Компаниите, взели участие в изследването, прилагат във висока степен процедури за контрол на физическия достъп до ключовите ресурси, физически и логически контрол на достъпа до информационните системи, архивиране на данни, актуализиране на софтуера и архитектурата и защита от зловредни кодове. 42% от анкетираните смятат, че за да се подобри превенцията и противодействието на киберпрестъпленията, е необходимо да се създаде неправителствен център по информационна сигурност, а 48% – че трябва да се подобри сътрудничеството между бизнеса и правоохранителните органи. Анкетираните твърдо заявяват, че е необходимо да се повиши информираността относно последните тенденции (66%)

Print Friendly, PDF & Email