BACS

Председателят на УС на БАКС Калин Антонов подписва споразумението с ректора на УНСС проф. Стати Статев

На 27.11.2013 г. Българска асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС) подписа споразумение за сътрудничество и консултации с Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Това е второто споразумение на Асоциацията от такъв тип, след като през пролетта беше подписано такова и с Военна академия „Г. С. Раковски”. Новото споразумение за сътрудничество с УНСС утвърждава репутацията на БАКС не само като компетента организация в сферата на корпоративната сигурност в България, но и като желан партньор от академичната общност в страната ни.

Идеята на споразумението е БАКС да консултира и подпомага учебните програми и дисциплини по корпоративна сигурност, които се предлагат от Университета. В тази връзка ръководството на катедра „Национална и регионална сигурност“ се обърна към БАКС за съдействие относно консултации по линия на съдържанието на учебните програми, както и за лектори по определени специални дисциплини.

Сътрудничеството на БАКС с УНСС и ВА „Г.С.Раковски” е още една стъпка към постигането на основната цел на Сдружението – да съдейства и подпомага за повишаването на професионализма и компетентността в сектор Сигурност в България.

Print Friendly, PDF & Email