Ангел Найденов Снимка - "Фокус"

Ангел Найденов
Снимка – „Фокус“

Министърът на отбраната Ангел Найденов отхвърли критиките за отношението към бежанците и условията на живот в лагерите, съобщава агенция „Фокус”. На въпроса относно бежанския център на българско-турската граница Найденов отговори:  „Става дума, от една страна, за коментар, който се прави от Върховния комисариат по бежанците, по отношение на условията, които се осигуряват от българска страна. Не мога да се съглася с критиката, защото съм свидетел на всичко онова, което се полага като усилия, от страна на българската държава – да бъдат създадени условия за настаняване и подслон на бежанците, които да отговарят на всички изисквания, и разбира се, без да се пренебрегват възможностите, които в момента има българската държава

Не случайно посочвам доста сериозни суми, които трябва да бъдат търсени, както от страна на българския бюджет, така и от европейските фондове, за да бъдат създадени условията, които заслужават чуждестранните граждани. Част от първото изявление беше опровергано, и мисля, че в тази посока трябва да се търси развитието на всичко онова, което прави правителството и българската държава и то се прави„, каза министър Найденов.

Print Friendly, PDF & Email