3s-cot„3С СОТ Бургас“ планира нови обучения на служителите си, съобщава Nnessebar-news.com. Служителите на фирмата ще преминат през две обучения – за охрана чрез СОТ и за пожароизвестяване.

За да отговори на изискванията на пазара „3С СОТ Бургас“ обновява системите си за различни видове охрана и сигурност, които предлага на своите клиенти. Това налага и целият технически персонал, който обслужва техниката, да може да борави перфектно с нея. Именно заради това ще се проведат новите обучения.

Междувременно, заради надеждността и професионализмът си, фирмата разширява и мрежата си от клиенти.  В последните седмици в района се наблюдава особено голям интерес към нея. Освен това, заради задължителното пожароизвестяване, се е увеличил и броят на учебните заведения, които са избрали „3С СОТ Бургас“ ООД за свой партньор. В момента фирмата монтира цялостна противопожарна система в училището в Сунгурларе, а следващата седмица това ще се случи в детска градина „Брезичка“ в Бургас.

Print Friendly, PDF & Email