facs

30 души получиха сертификат за успешното преминаване на обучението „Анализ на невербалното поведение и лицево кодиране„, организирано от Assess.

Това беше първото проведено обучение на д-р Игор Витале в България, като поради големия интерес, се очаква и бъдещо посещение на лектора, заедно с нови и интересни семинари.

Участниците в 3-дневното обучение, което приключи вчера, включваха служители, както на държавни, така и на частни компании, криминални психолози, служители, заети в сферата на подбор на персонал, както и обучаващи се студенти и докторанти. Сред тях присъстваха и хора от Англия и Румъния.

Получените от участниците сертификати означават освен успешното преминаване на обучението и това, че всички те могат да вземат изпита на Пол Екман Facial Action Coding System (FACS) за т.нар. система за лицево кодиране.

По време на обучението бяха дадени реални примери и направени демонстрации с известни личности. Примерите показаха нагледно как се прави детекция на измамното поведение чрез системата за лицево кодиране или кога се проявява искреност при изказване на дадено твърдение и кога то измамно.

Очаквайте съвсем скоро информация и галерия със снимки от обучението в сайта на Assess.

Print Friendly, PDF & Email